Category Archive Business og Erhverv

oprettelse af aps

Mange IVS’er omlagt til anpartsselskaber

Mange af de virksomheder, der gik under betegnelsen IVS’er, en forkortelse for iværksætterselskaber, er blevet omlagt over de sidste par år. IVS-ordningen blev nemlig nedlagt, fordi de særligt lempellige regler blev misbrugt til konkursrytteri.

Vilkår og karakteristika ved anpartsselskabet

I forbindelse med afskaffelsen af den særlige virksomhedstype IVS, der skulle give iværksættere rammer til at løbe deres virksomhed i gang, er mange blevet omlagt til anpartsselskaber, da det ikke er muligt at omregistrere til et aktieselskab. Også mange nye iværksættere kan med fordel vælge stiftelse af ApS som en måde at få faste rammer omkring en spæd virksomhed. I princippet kan man foretage stiftelse af ApS selv ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, men du skal være forberedt på, at du skal dokumentere, at der enten er værdier for 40.000 kr. i selskabet, eller at du har pengene i banken. Desuden skal der laves et sæt vedtægter ved stiftelse af ApS og et stiftelsesdokument skal der også udfærdiges.

Derfor kan det være en god idé at få assistance fra en advokat eller en revisor til arbejdet hvis du er bange for at lave fejl fordi du undervejs i processen mister overblikket i processen. Selskabet kan have en enkelt eller flere ejere. Det er et træk ved anpartsselskabsformen, at du ikke hæfter personligt for gæld og andre forpligtelser som ejer, udover det du har indskudt i selskabet. Vær også opmærksom på at selskabets formue er netop selskabets og at den ikke er ejernes – og det er forbudt at låne penge af sit eget anpartsselskab.  Ved stiftelse af ApS skal der udpeges en ledelse. Det kan være dig selv, der bliver tildelt direktørstolen. Det kan måske være hensigtsmæssigt at etablere et holdingselskab, hvor anparterne ligger efter stiftelse af ApS.

oprettelse af aps

Krav stifterne af et ApS

Ved stiftelse af ApS er stifteren er den eller de personer, der er underskrivere på stiftelsesdokumentet, og de har ikke pligt til at indskyde kapital i selskabet. De kan være enten juridiske eller fysiske personer, men stiftere af et selskab må ikke være under konkursbehandling eller rekonstruktion.

Hvis der er tale om fysiske personer, der er stiftere af et selskab, skal de være myndige og de må ikke være under værgemål på tidspunktet for stiftelsen.

Juridiske personer, der stifter et anpartsselskab kan for eksempel være interessentskaber, andre anpartsselskaber, aktieselskaber, foreninger og erhvervsdrivende fonde. Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed, kan du som fysisk person godt foretage stiftelse af ApS, men en enkeltmandsvirksomheden kan ikke optræde som stifter af selskabet. Juridiske personer, der stifter selskab må heller ikke være under stiftelse eller tvangsopløsning, men juridiske personer kan godt som stiftere af et selskab selv være et selskab under likvidation. Stat eller kommuner kan også være stifter som juridisk person.

Grunden til, at en iværksætter kan have en fordel af at etablere et ApS frem for I/S eller enkeltmandsvirksomhed er nok primært den opdeling i personlig økonomi og virksomhedens økonomi, der ligger i den begrænsede hæftelse.